A. Gajdůšková: Zákon uleví rodinám, které se chtějí starat o své nemocné doma

Projev na 113. schůzi Poslanecké sněmovny 28. července 2021 k zákonu o nemocenském pojištění.

gajduskova-1-6.jpg

Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, vážení páni ministři,

návrh, který předkládáme, je návrh, jehož schválení, ke kterému věřím, že dojde, to schválení usnadní život rodinám, které se chtějí postarat o své blízké nemocné, těžce nemocné, nebo dokonce nevyléčitelně nemocné. Pokud bude návrh schválen, ve svém důsledku odlehčí i zdravotníkům a systému zdravotnictví.

Jenom rychle připomenu základní ustanovení, které tento návrh obsahuje. Vychází z praxe. Reaguje na to, co se ukázalo po dvou letech, třech letech platnosti zákona, který upravuje ošetřovné, velmi důležité a opravdu chce z praxe usnadnit podmínky rodinám, které postihlo to neštěstí, že někdo z jejich blízkých onemocněl, onemocněl těžce, nebo dokonce nevyléčitelně. Upravuje takzvané dlouhodobé ošetřovné, kde se zkracuje podmínka hospitalizace, a to u těžce nemocných na čtyři dny, dále se zkracuje nebo prodlužuje naopak doba, kdy člověk může zažádat o přiznání dlouhodobého ošetřovného. A úplně se ruší podmínka hospitalizace v případě péče o osobu v nevyléčitelném stavu.

Ošetřovné – to je důležitý princip – se rozšiřuje tak, aby mohl ošetřovné čerpat člen rodiny, který ale nesdílí společnou domácnost. To se v praxi ukazuje jako velmi a velmi důležité a určitě uděláme kus dobré práce, když nastavíme ty podmínky takto.

Třetí část tohoto návrhu, připomínám, je úprava otcovské dovolené. Jde o prodloužení období pro čerpání otcovské dovolené v případě, kdy bylo dítě hospitalizováno v období prvních šesti týdnů života. Dnes čerpá tuto otcovskou dovolenou ode dne porodu a načítá se jenom těch šest týdnů. Pokud by dítě bylo hospitalizováno, už na to ten tatínek nedosáhne.

Je zde pozměňovací návrh paní kolegyně Richterové, se kterým souhlasím a který podporuji. Ten rozšiřuje právo na otcovskou dovolenou z jednoho na dva týdny. Je to v podstatě implementace evropské směrnice, kterou sice trošičku předbíháme čas, ale toto ustanovení v českém právním řádu dřív nebo později by muselo být přijato. Osobně jsem přesvědčena o tom, že je to správně, jenom jsem připravena poté ještě do rozpravy, ve které načtu legislativně technickou úpravu právě k tomuto pozměňovacímu návrhu paní kolegyně Richterové.

Na závěr mi dovolte ještě jednou požádat o podporu návrhu zákona. Opravdu uleví všem rodinám, které se chtějí starat o své nemocné doma. Myslím si, že jim to dlužíme.

Děkuji.

Blogy