Alena Gajdůšková: Chráněný účet má velmi důležitý cíl

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Paní poslankyně, páni poslanci, vážená vládo, já budu velmi krátká. Jenom bych chtěla podtrhnout skutečně to, že chráněný účet je velmi a velmi důležitý. Víte, dluhové pasti a neoprávněné exekuce jsou opravdu mor.

ag-foto_1.jpg

A já bych mohla i ze své poslanecké kanceláře, dříve senátorské kanceláře, vykládat dlouhé, dlouhé story, dlouhé příběhy, kde člověku rozum nebral, jak některé věci fungovaly. A bohužel se to netýká jenom těch nejchudších. U nás např. ve Zlínském kraji, kde jsme na tom ještě relativně dobře, kde to zadlužení není tak vysoké jako leckde jinde a lidé prostě mají zakódováno, že dluhy se platí, nicméně vím o firmě, a vím, že není jediná, kde majitel uvádí, že až čtvrtina zaměstnanců je v exekuci. A pro toho majitele to znamená, že musí mít další mzdovou účetní. A má to ještě jednu souvislost. Ti zaměstnanci se brání jakémukoli přesčasu, jakékoli další práci, která by znamenala, že se jim zvýší příjem nad to, co mají nastavené, a ne že by nechtěli pracovat, ale utíkají do té tzv. šedé zóny. Ale to je problém z pohledu sociálního systému. Samozřejmě pro ty lidi osobně, ale i pro celý sociální systém. Protože jestliže mají nízké příjmy v produktivním věku, pak o to nižší mají důchody, o to nižší mají případné nemocenské a padají nám potom do systému sociálních dávek, a naprosto zbytečně. Je prostě potřeba to nastavit tak, aby se těm lidem vyplatilo pracovat a aby se dokázali dostat z toho dluhového dna, do kterého se někdy dostali ne vlastní vinou, někdy prostě neuváženě, ale mnozí skutečně i tak, že za to v podstatě nemohli, že to byla jejich naivita, nebo prostě chtěli někomu pomoci.

Chci k tomu ještě přidat jeden argument, proč bychom měli tento návrh schválit, a to pokud možno co nejrychleji. Scénáře sociálních dopadů koronakrize předvídají zvýšení míry chudoby ve věkové skupině 18 až 49 let, tedy v tom produktivním věku, a to zejména u zaměstnanců. Já proto chci velmi a velmi ocenit předkladatele Kateřinu Valachovou a Patrika Nachera, že dokázali velmi rychle zareagovat a návrh, který se týkal celé problematiky exekucí upravit, resp. z něho vytáhnout návrh na zřízení chráněného účtu. Protože to je velmi užitečný nástroj, na kterém může být politická shoda, může být shoda všech aktérů, a také pokud vím, tak víceméně je všech těch, kterých se zavedení chráněného účtu týká, byť to není vládní návrh, paní ministryně spravedlnosti o tom už na začátku mluvila.

Já se proto tedy skutečně přimlouvám, abychom tento návrh schválili tak, jak byl předložen. Chráněný účet má velmi, velmi, velmi důležitý cíl. Má zajistit schopnost návratu do života těch, kteří padli do dluhové pasti. A to je v této chvíli možná ještě důležitější než kdy předtím. Děkuji vám.

Blogy