Antonín Seďa: Bude Uherské Hradiště oázou spaloven?

Jsem přesvědčen, že je dobře, že se občané města zajímají o své okolí a o životní prostředí, ve kterém žijí. A to přesto či právě proto, že současné vedení radnice zrušilo před lety samostatný odbor životního prostředí a vtělilo jej pod odbor stavební. Zřejmě proto, že se dlouhodobě nemohly investiční projekty ztotožnit se stanovisky životního prostředí.

seda-a.jpg

Osobně vítám petici Za čistou variantu teplárny CTZ, protože minimálně tři navrhované varianty změny spalovaného média jsou z pohledu kvality životního prostředí nebezpečné. Přitom stačilo, aby před desítkami let byla vyřešena prašnost současného média – hnědého uhlí. To se nestalo a tak je na řadě modernizace. Za ty nebezpečné považuji variantu ZEVO (což je rozšíření spalování zemního plnu a kogenerace s energetickým využitím spalování komunálního odpadu), výstavbu kotelny na spalování biomasy a kalů z čistírny odpadních vod či výstavbu stanice na bioplyn z biologicky rozložitelného komunálního odpadu.

Rozumím tomu, že dnes existují moderní technologické metody spalování téměř jakéhokoliv média i nutnost řešení náhrady skládek TKO. Pokud by ovšem tyto spalovny vznikly například v průmyslových zónách mimo obytné zóny a služby.

Také radní Zlínského kraje a vedení Uherskohradišťské nemocnice, a.s. mají záměr na „modernizaci“ spalovny nemocničního odpadu přímo v areálu nemocnice. Tedy nejen blízko sídlišť Štěpnice, Mojmír a Nové Štěpnice, ale přímo v areálu, ve kterém má v blízké budoucnosti vyrůst další bytová výstavba. Tato „modernizace“ však ve svém záměru skrývá výstavbu velké spalovny nebezpečného zdravotnického materiálu pro všechny nemocnice kraje a zřejmě i pro další soukromá zdravotnická zařízení. A pokud v případě CTZ jsou poskytovány alespoň dílčí informace, pak v případě nemocniční spalovny se skutečný záměr před veřejností dlouho tajil. A je tedy nabíledni, aby se občané města začali o tuto stavbu zajímat. A to proto, že pro naše děti a naše vnuky chceme mít zdravé životní prostředí.

Závěrem se chci zeptat těch, kteří rozhodují, proč stavět novou spalovnu v nemocnici, když údajně ve Zlíně – Malenovicích, v areálu TAJMAC -ZPS a.s., přímo přes cestu naproti zamýšlené nové nemocnici existuje spalovna nebezpečných odpadů specializovaná na likvidaci odpadů ze zdravotnických zařízení s roční kapacitou 5000 t odpadů a počítá se s ní v plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje. Nebo je to opět jinak…

Blogy