Návštěva Království Saudské Arábie

22.01.2016 Jako člen Speciální skupiny pro Středomoří a Střední východ Parlamentního shromáždění NATO jsem ve dnech 18.1. až 21.1.2016 navštívil hlavní město Království Saudské Arábie (KSA) Rijád.

male-antonin-seda.jpg

22.01.2016 Jako člen Speciální skupiny pro Středomoří a Střední východ Parlamentního shromáždění NATO jsem ve dnech 18.1. až 21.1.2016 navštívil hlavní město Království Saudské Arábie (KSA) Rijád. Přiznám se, že jsem do dané země odjížděl s obavami, zejména z pohledu současné bezpečnostní situace. Nicméně mé obavy se nenaplnily a program až na drobné zádrhely proběhl dle očekávání.

V pondělí jsme absolvovali setkání s Abdel Azziz Hamid Aluwaishegem z Rady spolupracujících arabských států Gulfského zálivu (GCC). GCC se zabývá politickou, ekonomickou i společenskou spoluprací arabských zemí. GCC tvoří oblast volného obchodu, celní a měnové unie. Zabývá se i unifikací práva a různých regulací, rozvojem a integrací infrastruktury, včetně dodávek energií a vody, spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti a vojenské spolupráce. Zároveň GCC spolupracuje s dalšími zeměmi, jako je USA, Turecko, Čína, Indie , Japonsko aj. Zajímavý je pokles obchodní výměny s EU, a to z 24% na 12% a také pokles obchodu s US z 15% na 8%. Naopak roste obchod s Čínou ze 2% na 11% a s Indií ze 3% na 11%. V průběhu naší návštěvy přijel podepsat důležité kontrakty prezident ČLR, což dokládá důležitost trhu s ropou pro KSA.

Odpoledne proběhl kulatý stůl s velvyslanci členských zemí NATO na ambasádě Velké Británie. Zajímavá a otevřená diskuse se točila nejen k současné bezpečnostní situaci, zejména v Sýrii či kolem migrační krize či postoji KSA k Daesh , terorismu či iránskému jadernému programu.
Otázky se točily i kolem společenského a politického vývoje KSA či k ekonomickým problémům vlivem poklesu ceny ropy. Shoda byla nad nutností bezpečnostně stabilizovat Sýrii a Irák, s to porážkou takzvaného Islámského státu.

Úterý bylo věnováno návštěvě Majlis Ashura (madžlis aš-šúra) , což je poradní rada. Ta supluje parlament, ale prakticky nemá faktickou zákonodárnou moc a je jmenována králem. Diskuse proběhla s místopředsedou rady Mohammad Jefrim a se členy výboru pro bezpečnost, výboru pro zahraniční věci, výboru pro ekonomii a energii a výboru pro sociální věci, rodinu a mládež. Výměna názorů mezi poslanci na současné problémy KSA a Středního východu byla zajímavá
a týkala se všech oblastí života společnosti. Mimo jiné postoji KSA k uprchlické krizi a konkrétní pomoci této země. Důležitý je i každodenní boj KSA proti terorismu a bojovníkům Daesh.

Následovalo setkání s předsedou Majlis Ashura Abdullah Alsheikhem a prohlídka prostor rady. Přítomní vedoucí národních delegací do PS NATO a vedení návštěvy v KSA přijal král Salman bin Abdulaziz Al-Saud (oficiální titul zní The Custodian of the Two Holy Mosques, His Majesty King, v překladu Strážce dvou svatých mešit, jeho výsost král).

Odpoledne delegace navštívila historickou pevnost a muzeum Al-Masmak a národní muzeum King Abdulaziz Historical Center , které je zaměřeno na historii islámu a KSA. Pro všeobecnou informaci uvádím, že základem legitimity současného království je salafistická interpretace islámského práva šaria. Ústavu KSA nahrazuje Korán a sunna (tradice a praxe Proroka Mohameda).

Ve středu 20.1. navštívila delegace Institut diplomatických studií (IDS) , kde jsme byli přijati ředitelem IDS prof.Abdulkarim H.Al Dekhayedem. Následovala řada prezentací k postoji KSA k Iránu (prof. Abdullah Al Hammadi), k řešení syrské krize ( Dr. Saleh A.Al Rajhi), historie a občanská válka v Yemenu (Dr. Saud M.Al Tamamy). Následovala diskuse nejen na bezpečnostní témata, ale došlo i na otázky ekonomické (HDP na hlavu představuje v KSA 25 000 USD, výdaje na platy dosahují 50%, rozpočet i celá společnost stojí a padá s vývozem a cenou ropy). Otázky směřovaly i na postoj KSA vůči politice USA a RF v daném regionu.

Závěr návštěvy se odehrál v Mohammad bin Naif Counselling a nd Care Centre (MNCC). Toto centrum založené v roce 2005 se zabývá analýzami, přípravou opatření a podpooru vlády v bezpečnostní oblasti, boji proti terorismu, poradenství a spolupráci s neziskovým sektorem, rodinami a zároveň řeší problémy ve společnosti. MNCC spolupracuje s Univerzitou Naif v Rijádu.

Velmi důležitou činností je reintegrace extrémistů a zločinců do společnosti. Návštěva byla zahájena prezentací vzniku a nebezpečnosti Daesh od roku 1979. Dále proběhla prezentace problémů společnosti, které ovlivňují extremismus a terorismus, včetně ideologických, psychologických dimenzí. Celkem bylo za deset let vězněno v KAS 3002 teroristů. Účinnost reintegrace má být 80%, což je velmi vysoké číslo v porovnání s jinými „převýchovnými“ zařízeními ve světě. Následovala prezentace programů poradenství a rehabilitačních programů.

Návštěva MNCC byla ukončena prohlídkou prostor střediska.

Návštěva KSA byla pro členy delegace velmi zajímavá a poučná. Nejen z pohledu wahhábistické ideologie a postoji proti náboženskému extremismus a terorismu, ale i postoji KSA k řešení krizí v Sýrii, Iráku či Yemenu. Současná ekonomická situace KAS není z důvodu poklesu ropy dobrá, což se odráží k pozastavení investic, hledání nových odbytišť pro prodej ropy či v úvahách o zavedení daní, zejména DPH na zboží a potraviny. Je nutno si uvědomit, že ekonomická stabilita této země je úzce spojena se společenskou a politickou stabilitou v KAS.

 

Ing. Antonín Seďa

  • Člen Poslaneckého klubu
  • poslanec PS PČR

 

Blogy