Potrefená husa zakejhala aneb nepokračování v soudním sporu je chybou radniční koalice

26.01.2016 Kauza soudního sporu kolem prodeje pozemků města Uherské Hradiště a nedodržení podmínek prodeje ze strany kupujícího má několik rovin.

male-antonin-seda.jpg

26.01.2016 Kauza soudního sporu kolem prodeje pozemků města Uherské Hradiště a nedodržení podmínek prodeje ze strany kupujícího má několik rovin. Tou první je rovina ztráty peněz pro městkou pokladnu, a to tím, že radniční koalice odsouhlasila nepokračování v soudním sporu. Přitom okresní soud nezpochybnil nárok města na minimálně 800 000Kč.

Tou druhou rovinou je otázka osobní odpovědnosti politiků a úředníků města, jakým způsobem vznikla kupní smlouva bez závazku, který projednalo zastupitelstvo města. Rozumím tomu, že 12 let řešení neřešení tohoto sporu může mít mnoho otců, včetně současného starosty města. Ale tohle šetření současná radniční koalice vést nechce, tak jako nehodlá pokračovat v soudním sporu.

Tou třetí rovinou je rovina zpolitizování kauzy, o čemž svědčí článek pana starosty Stanislava Blahy s názvem Horlivá ČSSD střílí v kauze špatného prodeje do vlastních řad.

Pan starosta Blaha si zřejmě myslí, že nejlepší obranou je útok. Nicméně já i kolegyně Doupovcová máme dobrou paměť. Připravovanou transakci prodeje pozemků vždy připravuje příslušný odbor, a tím je Odbor správy majetku města. Poté je prodej projednán v Komisi pro nakládání s majetkem města. Teprve pak jde do Rady města a Zastupitelstva města. ČSSD dlouhodobě kritizuje různé směny pozemků či prodej pozemků s následným plněním. Takto se to stalo i na zastupitelstvu města, které před 12 lety tento prodej schvalovalo. Nutno připomenout, že v té době se nepředkládala kupní smlouva, nicméně důvodová zpráva jasně a zřetelně popsala plnění ze strany pana Pokorného. Přípravu smlouvy prováděl příslušný odbor, tak jako se ke znění smlouvy vyjadřují příslušné odbory MěÚ na základě oběhového lístku. Kupní smlouvu podepsal tehdejší starosta města ing.L.Karásek. Z celého postupu je zřejmé, že buď příslušný odbor neuplatnil své připomínky ke kupní smlouvě nebo pan starosta nerespektoval tyto připomínky. Takže pokud pan současný starosta hledá viníka, měl by si ověřit tyto základní informace a ne kopat kolem sebe. Mimo jiné, mnohé o této kauze bylo řečeno již při projednávání na ZM dne 4.1.2016.

To, že úředníci na MěÚ již nepracují neznamená, že se k dané záležitosti nemohou vyjádřit. Vlastně se již vyjádřili soudu, který nakonec rozhodl v neprospěch města. To ovšem neznamená, že závazek v minimální výši 800 000 Kč neexistuje, o čemž je i soudce přesvědčen. Následné smlouvy o pronájmu pozemků či o podmínkách plnění závazku pana Pokorného vůči městu Uherské Hradiště se sice snažily udělat nápravu, ale tato náprava se nepovedla, o čemž svědčí i výrok soudu. Dalším problémem je totiž skutečnost, že nebyl přesně definován předmět plnění smlouvy, a to specifikace hřiště i parkovacích ploch. A na tomto se tehdy podílely i další odbory MěÚ. Tak jako skutečnost, že původní náklady dle projektu předloženém kupujícím se navýšily na 2 miliony korun. Ukazuje se totiž, že není vhodné, aby se takto řešily problémy města, protože si město nemůže pohlídat skutečné náklady. A připomínám, že tato praxe z dílny pravice stále pokračuje. Mohu připomenout například rekonstrukci ubytovny zimního stadionu a jeho pronájem na mnoho let dopředu.

Říká se, že jenom hlupák se ze svých chyb nepoučí, proto mne překvapuje i poslední směna pozemků s dalším podnikatelem pro revitalizaci okolí slepého ramene v Mařaticích. Opozice je tady od toho, aby na takto nevýhodné směny a prodeje pozemků upozorňovala, což se i v tomto případě stalo. A i nadále bude ČSSD tento případ sledovat a veřejnost následně informovat.

Závěrem chci dodat, že o této kauze byl informován na svém posledním zasedání Kontrolní výbor Zastupitelstva města a pokud bude pověřen, tak se danému problému bude věnovat podrobněji. Proto vyzývám pana starostu města a radniční koalici, aby tento úkol zadala KV ZM. Jinak budu považovat tento politický útok za jasný důkaz o tom, že potrefená husa zakejhala.

 

Ing. Antonín Seďa

  • předseda Klubu zastupitelů za ČSSD

 

Blogy