Protestní pochod Za vodu pro lidi!

Dnes už by snad nikdo neměl pochybovat, že voda je velmi vzácná, že voda je život. Pitná voda je strategická surovina, kterou je třeba opravdu chránit i pro budoucí generace. U Oherského Ostrohu se v sobotu sešli všichni, kteří nechtějí dovolit ohrozit jeden z nejvýznamnějších rezervoárů spodní vody v ČR těžbou štěrkopísků. Nyní to má v rukou ministerstvo životního prostředí. Co nejrychleji je také nutné přijmout ústavní zákon na ochranu vody. Ministr Toman už ho má připraven.

Blogy