J. Maláčová: Změny v příspěvku na bydlení pro rok 2022

Dnes bylo schváleno nařízení vlády, kterým se pravidelně od ledna nového roku navyšují normativní náklady na bydlení. V návaznosti na to byl vládou rovněž odsouhlasen návrh novely zákona o státní sociální podpoře obsahující mimořádné navýšení normativů tak, aby mohl být zohledněn skokový růst cen energií, ke kterému dochází v rámci posledního čtvrtletí. Tato mimořádná úprava nyní poputuje ke schválení do Poslanecké sněmovny. „Zákonná valorizace neumožňuje pracovat s předpovědí růstu cen, kterou si však tato mimořádná situace s energiemi zaslouží tak, aby mohly být dávky na bydlení v roce 2022 vypláceny v adekvátní výši. Proto jsme předložili jednoduchou novelu zákona, která navyšuje normativní náklady nad rámec pravidelné valorizace,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

jana-malacova-2-19.jpg

Normativní náklady na bydlení se počítají jako průměrné náklady na bydlení pro příslušný počet osob v domácnosti a s ohledem na velikost obce. Náklady na bydlení tvoří nájemné a další náklady související s bydlením včetně energií. Pro nárok a výši příspěvku na bydlení se berou v úvahu průměrné měsíční náklady zaplacené za předchozí kalendářní čtvrtletí. Tyto normativní náklady jsou zároveň stanoveny i jako horní hranice přiměřených nákladů na bydlení, na které stát občanům v rámci příspěvku na bydlení přispívá. Každoročně jsou upraveny nařízením vlády pro daný kalendářní rok na základě zákonného zmocnění, a to v závislosti na vývoji indexu spotřebitelských cen jednotlivých komodit nákladů na bydlení (dle ČSÚ). Bližší informace k příspěvku na bydlení lze nalézt ZDE.

Normativní náklady přepočtené podle vývoje indexů spotřebitelských cen, aktuálních cen dodavatelů energií a ostatních služeb souvisejících s bydlením se oproti částkám platným pro rok 2021 zvýšily v rozmezí od 2,2 % do 2,8 % u bytů užívaných na základě nájemní smlouvy a od 2,3 % do 2,4 % u družstevních bytů a bytů vlastníků. V absolutním vyjádření jde o zvýšení měsíčních částek normativních nákladů o 150 Kč až 444 Kč u bytů užívaných na základě nájemní smlouvy a 120 Kč až 277 Kč u družstevních a vlastnických bytů.

Normativní náklady na bydlení se pro rok 2022 nařízením vlády zvýší následovně:

• pro bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:

obrázek

Pozn.: *Počet osob v rodině vychází z § 7 odst. 5 zákona o státní sociální podpoře

• pro bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků

obrázek

Pozn.: *Počet osob v rodině vychází z § 7 odst. 5 zákona o státní sociální podpoře

„V posledním čtvrtletí roku 2021 prudce vzrostly ceny energií, především plynu a elektřiny, což bude pravděpodobně pokračovat i počátkem příštího roku. Zvlášť velký problém je u domácností, které mají smlouvy s dodavateli energií bez dlouhodobé fixace cen,“ připomněla Jana Maláčová. „Avizovaný skokový nárůst nákladů domácností na energie ale nelze v rámci dosavadního zmocnění vlády v zákoně o státní sociální podpoře promítnout do zmíněného nařízení vlády, a proto současně předkládám jednoduchou novelu zákona o státní sociální podpoře. Ta zohlední předpokládaný nárůst cen energií tak, aby se nenarušil každoroční proces zvyšování normativních nákladů na bydlení v roce 2023 a v následujících letech,“ doplnila ministryně práce a sociálních věcí.

Návrh nyní pokračuje legislativním procesem dále k projednání do Poslanecké sněmovny ČR a spočívá v mimořádném navýšení normativních nákladů na bydlení pro rok 2022. Částka, která se k normativům připočte, vychází z předpokládaného zvýšení cen energií dle Ministerstva průmyslu a obchodu Tyto navrhované částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 činí pro:

• bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy

obrázek

Pozn.: *Počet osob v rodině vychází z § 7 odst. 5 zákona o státní sociální podpoře

• byty v družstevních bytech a bytech vlastníků

obrázek

 Pozn.: *Počet osob v rodině vychází z § 7 odst. 5 zákona o státní sociální podpoře

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Blogy